Велосипеди

Bicycles

Зелени технологии

Green Energy

Триколки

Tricycles

Четириколки

Quads

За нас

Аbout 

Ел-Mобилност

   Е-Mobility

Инфраструктура

Infrastructure

 

Svelo tech

Иновациите Svelo tech са с официални експертизи за световни новости. Представени са в съответните рубрики тук. По-долу са показани някои наши електрозареждащи слънчеви и ветротурбинни технологии, генериращи чисто електричество за ел-мобилността. Патентни експертиза за световни новости за слънчеви коли изтеглете от Тук

Двулицеви вертикални фотоволтаици и ветрогенератори в пътните сервитути за зареждане на електроколи и широколентова оптическа телекомуникация са световна патентна новост - официалното патентно становище от експертния доклад може да изтеглите от тук !

Нашите иновативни технологии за използването на слънчева енергия за зареждане на електроколи и за обезпечаване енергийното потребление на сгради са по изискванията на "Зелената сделка" на ЕС.   Патентната им експертиза може да изтеглите от ТУК.

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

ТТеchnologies

With the new withdrawals, the need for creeping more urban oil cars is diminishing. This will also reduce air pollution in cities, which will reduce lung diseases, as well as viral airborne pollution, including the incidence of Covid-19. One of the key activities of the Svelo tech is the collaboration with start-ups, SMEs and industry partners to co-develop e-mobility city solutions that are fit-for-purpose and can generate economic opportunities. The Svelo tech team works together with innovators and city partners on different types of electric vehicles.

НАЧАЛО !

© 2000 - 2020   The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com

 

http://www.free-counter-plus.com