Велосипеди

Bicycles

Зелени технологии

Green Energy

Триколки

Tricycles

Четириколки

Quads

За нас

Аbout 

Ел-Mобилност

   Е-Mobility

Инфраструктура

Infrastructure

 

Svelo tech

Фотоволтаици с огледални светоотражатели за електрозареждане на ел-мобилност

Намаляването на скоростта на леките и др. автомобили до 30 км/ч в градовете е неизбежна тенденция по много и различни причини. Вижте на https://www.mediapool.bg/bryuksel-preminava-na-skorost-30-kmch-news315218.html .Затова иновативните открити и закрити педално-електрически и електтрически мини автомобили със слънчево захранване стават предпочитани от всички възрасти, както и за лекотоварен транспорт. Триколките / четириколките са световни патентни новости, чиито официални патентни експертизи може да изтеглите от ТУК ! Персоналните и 2/3 местни вело-електрически градски превозни средства частично ще заместят автомoбилите в градския трафик. Затова е необходимо те да возят по-комфортно и да са с дълъг пробег. Освен самозареждането на акумулаторите им от регенеративните спирачки, е добре да имат и антирезoнaнсни регенеративни амортисьори, пак за зареждане на акумулаторите от флуктуациите на окачването. Те са световни патентни новости, чиито експертни патентни становища може да изтеглите от ТУК ! Императивите на "Зелената" сделка изискват електричеството за зареждане на акумулаторите на вело-електрическите превозни средства да е от възобнвяеми енергоизточници. Затова разработихме иновативна рефлектроно-фотоволтаична система, окачена на въжена мрежа над терена на опорни стълбове. Тя е световна патентна новост. Вижте патентната й експертиза ТУК . Вариантите на изпълнение включват различни кабели, инвертори, трафа, конвертори, опорни колони, гъвкави конструкции, твърди стълбове с обтяжки и фундаменти, които поддържат стълбовете на въжената конструкция. Въжените мрежи се разгъват върху паркинги, училищни, университетски и др. дворове на супермаркети, гари, автогари, над пътища, дерета, акведукти, язовири, напоителни канали и други водни обекти.

 

 

 

Вижте нашия Интернет портал за зелени

патентни иновации на http://tonchev.space

Е-Mobility SolarPV Infrastructure

Systems for disposing and supporting a solar PV panels /reflectors array. The embodiments comprise various combinations of cables, support columns, and pod constructions in which to support solar panels. Special installations of the system can include systems mounted over structures such as parking lots, roads, aqueducts, and other bodies of water. Simplified support systems with a minimum number of structural elements can be used to create effective support for mirrored flat acrylic reflectors boosted solar panel arrays of varying size and shapes. These simplified systems minimize material requirements and labor for installation of the systems.

НАЧАЛО !

© 2000 - 2020

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com

 

 

http://www.free-counter-plus.com