Велосипеди

Bicycles

Зелени технологии

Green Energy

Триколки

Tricycles

Четириколки

Quads

За нас

Аbout 

Ел-Mобилност

   Е-Mobility

Инфраструктура

Infrastructure

 

Svelo tech

Електрическа мобилност

Една от ключовите дейности на Svelo tech е сътрудничеството със стартиращи фирми, малки и средни предприятия и индустриални партньори за съвместно разработване на комплексни градски решения за електричска мобилност. Като минимум те включват подвижния състав, инфраструктурата и мобилните телефoнни инфосистеми. Екипът на Svelo tech работи  съвместно с новатори и градски партньори.Svelo tech предоставя свои световни патентни новости на предприемачи, които са представени в отделните статии на този сайт. Инициативните могат да заявят интерес на +359 876 403 727 или на електронна поща:  InventorTonchev@gmail.com

Нашите разработки са фокусирани върху световно нови патентни решения за високоефективни слънчеви мини електрически коли за пътнически и лекотоварен транспорт

Пътната инфрастуктура генерира зелено електричество чрез двулицеви вертикални фотоволтаици и ветрогенератори в пътните сервитути за зареждане на електроколи и широколентова оптическа телекомуникация са световна патентна новост - официалното патентно становище от експертния доклад може да изтеглите от тук !

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Е-Mobility

Reducing the vehicles city speed of light up to 30 km/h is an inevitable trend in cities for many different reasons. Therefore, open and closed pedal-electric single and two-seater vehicles are becoming preferred by all ages. The tricycles / quadricycles shown in the videos below are suitable for regulated loading of different muscle groups, according to individual physical capabilities. They can be driven only by legs, only by hands, only by electric traction, as well as a different combination of these options. With the new withdrawals, the need for creeping more urban oil cars is diminishing. This will also reduce air pollution in cities, which will reduce lung diseases, as well as viral airborne pollution, including the incidence of Covid-19. One of the key activities of the Svelo techis the collaboration with start-ups, SMEs and industry partners to co-develop e-mobility city solutions that are fit-for-purpose and can generate economic opportunities. The Svelo tech team works together with innovators and city partners on different types of electric vehicles.

НАЧАЛО !

© 2000 - 2020   The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com

 

http://www.free-counter-plus.com